Totalt har vi en forvaltningskapital på cirka 100 milliarder kroner. Av dette har vi investert rundt 24 milliarder i eiendom.

Målsettingen med kapitalforvaltningen vår er å redusere kundenes pensjonskostnader gjennom stabilt høy avkastning uten å risikere selskapets egenkapital. Vi investerer derfor med tanke på langsiktig,
solid avkastning og har en betydelig eksponering mot eiendom, infrastruktur og andre mindre likvide investeringer. 

Fokuset vårt er porteføljeforvaltning, kjøp og salg av eiendom og oppfølging av våre eksterne forvaltere som har ansvar for daglig drift og forvaltning av eiendommene. Vi har satt ut forvaltningen av alle eiendommene våre til eksterne forvaltere som Eiendomshuset Malling & CoEntra, NewsecAmfi og Herøya Industripark AS
I tillegg har vi betydelige utviklingsprosjekter i eksisterende eiendomsmasse. 

Her er noen nøkkeltall for vår direkteeide portefølje (per 31.12.2020): 

  • Areal: Cirka 670 000 kvadratmeter
  • Antall eiendommer: 28 (ekslusive Herøya) 
  • Antall leietakere: 208 (ekslusive Herøya) 
  • Årlige leieinntekter: Cirka 930 millioner kroner

 

Våre eiendommer

I porteføljen vår inngår blant annet følgende eiendommer: 

Ullevaal Stadion

Vi eier cirka halve stadionbygget og byggene på nord- og østsidene av dette. Resten av eiendommen eies av Norges Fotballforbund. Arealet vi eier er på cirka 58 000 m2, og inneholder Amfi Ullevaal med ca. 30 butikker, kontorer, parkeringshus, Thon Hotell Ullevaal Stadion og en kunstisbane for bandy. 

Les mer om eiendommen her

Illustrasjonsbilde av Ullevaal Stadion

 

Foto av vinmonopolet på Ulevaal stadion

Sørkedalsveien 8
Dette er et nyrenovert bygg på Majorstua i Oslo. Her eier vi nærmere 13 000 kvadtratmeter med flotte og moderne kontor- og næringslokaler.

Les mer om eiendommen her

Sørkedalsveien 8

Hagaløkkveien 28
Hagaløkkveien 28 er et nytt og moderne kontorbygg i Asker. Bygget har egne energibrønner og er miljøsertifisert med karakteren "Breeam Very Good".

 Les mer om eiendommen her

    Foto av Hagaløkkveien 28- innvendig

Herøya industripark i Porsgrunn
Dette er en av landets største industriparker, og huser cirka 80 ulike leietakere.

Les mer om eiendommen her

Foto av Herøya Industripark

 

Våre utviklingsprosjekter

Vi har også flere betydelige utviklingsprosjekter i porteføljen vår. Her jobber vi tett med ulike samarbeidspartnere. Blant våre utviklingsprosjekter er:

Økern Portal
Eiendommen er vårt største utviklingsprosjekt, og vil med sine 80 000 kvadratmeter bli et viktig landemerke på Økern. Eiendommen består av et kontorbygg og et hotellbygg. Kontorbygget skal også inneholde en rekke restauranter og servicetilbud.

De første arealene i kontorbygget ble ferdigstilt i desember 2020, og resten skal være ferdig i løpet av høsten 2021. Hotellet skal ferdigstilles i 2022.

Les mer om prosjektet her

Illustrasjonsbilde av Økern portal utvendig

Vårt miljøfokus

Miljø er et viktig satsningsområde i vår eiendomsportefølje.

Les mer om vårt miljøarbeid i eiendomsporteføljen her