Totalt har vi en forvaltningskapital på 100 milliarder kroner. Av dette har vi investert rundt 19 milliarder i eiendom.

Målsettingen med kapitalforvaltningen vår er å redusere kundenes pensjonskostnader gjennom stabilt høy avkastning uten å risikere selskapets egenkapital. Vi investerer derfor med tanke på langsiktig,
solid avkastning og har en betydelig eksponering mot eiendom, infrastruktur og andre mindre likvide investeringer. 

Fokuset vårt er porteføljeforvaltning, kjøp og salg av eiendom og oppfølging av våre eksterne forvaltere som har ansvar for daglig drift og forvaltning av eiendommene. Vi har satt ut forvaltningen av alle eiendommene våre til eksterne forvaltere som Eiendomshuset Malling & Co, Login Eiendom AS, Entra, NewsecAmfi og Herøya Industripark AS
I tillegg har vi betydelige utviklingsprosjekter i eksisterende eiendomsmasse. 

Her er noen nøkkeltall for vår direkteeide portefølje: 

  • Areal: 750 000 kvadratmeter
  • Antall eiendommer: 38 (ekslusive Herøya) 
  • Antall leietakere: 200 (ekslusive Herøya) 
  • Årlige leieinntekter: 900 millioner kroner

 

Våre eiendommer

I porteføljen vår inngår blant annet følgende eiendommer: 

Ullevaal Stadion
Bygget eies 50/50 sammen med Norges Fotballforbund. 

Illustrasjonsbilde av Ullevaal Stadion

Vi er også 100 % eier av hele næringsseksjonen på Ullevaal Stadion. Samlet areal her utgjør cirka 58 000 kvadratmeter og består blant annet av et større handelssentrum rundt Ullevaal Stadion med cirka 30 butikker. Det består også av hotell, kontor, parkering og en kunstisbane for bandy. 
Les mer om eiendommen her. 

Foto av vinmonopolet på Ulevaal stadion

Sørkedalsveien 8
Dette er et nyrenovert bygg på Majorstua i Oslo. Her eier vi nærmere 11 000 kvatratmeter med flotte og moderne kontor- og næringslokaler.

Les mer om eiendommen her

Sørkedalsveien 8

Hagaløkkveien 28
Hagaløkkveien 28 er et nytt og moderne kontorbygg i Asker. Bygget har egne energibrønner og er miljøsertifisert med karakteren "Breeam Very Good". Les mer om eiendommen her. 

    Foto av Hagaløkkveien 28- innvendig

Herøya industripark i Porsgrunn
Dette er en av landets største industriparker og et av de nyeste tilskuddene i porteføljen vår. 
Les mer om eiendommen her. 

Foto av Herøya Industripark

 

Våre utviklingsprosjekter

Vi er også involvert i flere betydelige utviklingsprosjekter knyttet til noen av eiendommene i porteføljen vår. Her jobber vi i tett samarbeid med ulike samarbeidspartnere. Blant våre utviklingsprosjekter er :

Økern Portal
Dette er stort utviklingsprosjekt der vi skal bygge og leie ut rundt 80 000 m² med kontor og noe handelsarealer. Deler av eiendommen kan eventuelt også utvikles til hotell eller studentboliger. 

Les mer om prosjektet her. 

Illustrasjonsbilde av Økern portal utvendig

Vårt miljøfokus

Miljø er et viktig satsningsområde i vår eiendomsportefølje.
Alle eiendommer er energimerket. Ved kjøp av eiendommer og rehabiliteringsprosjekter, er miljøstatus og energieffektivitet et av de viktigste kriteriene.

Porteføljen vår består av mange bærekraftige og miljøsertifiserte bygninger. Her er noen eksempler: 

Nye Veitvet skole
Nye Veitvet skole, som stod ferdig i 2015, er eksempel på et innovativt byggeprosjekt der vi har hatt høye ambisjoner for klima og miljø.

Skolen er bygget som et energieffektivt passivhus og er BREEAM-sertifisert med karakteren karakteren BREEAM Very Good. 
BREEAM er Europas ledende verktøy for miljøklassifisering av bygg.

Den moderne skolebygningen er også Future Built-prosjekt. Dette innebærer at man leverer bygg med høye krav til miljøet. Blant annet skal man levere bygninger med lavere klimagassutslipp enn det byggeforskriftene leverer, både i byggefasen og i driftsfasen.

Bilde av Veitvet skole Den utstrakte bruken av tre på Veitvet skole er på grunn av miljøkravene i Futurebuilt og BREEAM. For å redusere utslipp har det blitt brukt lette klimavegger, innervegger og tak. Det har også blitt lagt stor vekt på å få inn dagslys.

Skolebygget har også bevegelsesstyrte lyssensorer og et behovsstyrt ventilasjonssystem(VAV).

I tillegg til elektrisitet fra et fjernvarmeanlegg, produseres det også egen elektrisitet fra et solcelleanlegg. I skolens lobby har det blitt satt opp et eget panel som til enhver tid viser hvor mye strøm solcelleanlegget produseres og kan brukes til bevisstgjøring og i læringssammenheng.  

Nye Søreide skole
En annen skole som har blitt bygget etter de samme høye miljøstandarder som Veitvet skole er Søreide skole i Bergen. Dette bygget stod ferdig i 2014 og er også et energieffektivt passivhus (Energiklasse A) og BREEAM-sertifisert med karakteren karakteren BREEAM Very Good.  

Prosjektet er med i ”Tid for Tre”, et delprogram under Fremtidens byer som stiller krav til 50 % reduksjon av samlet klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport i drift sammenlignet med dagens praksis. I ”Tid for Tre” er det fokus på bruk av tre som hovedmateriale, derfor er det lagt inn mye tre i bæring, dekker og vegger. 

                       Illustrasjonsbilde av Søreide skole

                       Bilde av Søreide skole