Melding om dødsfall

Her finner du skjema og informasjon om hvordan du går frem for å melde inn dødsfall.

Sirkel_1.svg

Fyll ut skjema

Skjemaet fylles ut av de etterlatte. Alle felter og sider skal fylles ut og skjemaet skal signeres.

Husk å få med:

Signatur og stempel fra avdødes arbeidsgiver. 

Sirkel_2.svg

Send oss stemplet og signert skjema

Før skjemaet sendes inn til oss, må arbeidsgiveren til avdøde stemple og signere skjemaet. Grunnen til dette er at vi trenger en bekreftelse på arbeidsforholdet.

Skjemaet sender du til:

Oslo Pensjonsforsikring AS,
Postboks 6623 St. Olavs plass,
0129 Oslo

Sirkel_3.svg

Hva skjer videre?

Så snart meldingen er mottatt og registrert, vil du få tilsendt en bekreftelse på SMS. Bekreftelsen sendes normalt innen en uke.