ORRA

Her finner du ORRA-Brann (elektronisk brannbok) og ORRA (bygningsdatabase).  

ORRA-Brann (elektronisk brannbok)

ORRA-Brann gir deg som eiendomsforvalter god oversikt over de enkelte brannobjektene. Du får også opp status for brannvernarbeidet som er gjennomført i de ulike byggene. Her får du oversikt over utførte tiltak og rapportering av feil og mangler.

ORRA (bygningsdatabase)

Databasen gir deg full oversikt over alle eiendommene til Oslo kommune. Her kan du hente ut detaljert informasjon på hver enkelt bygning.