Meld skade på traktor, arbeidsmaskin o.l.

Skal du melde inn skade på traktor, arbeidsmaskiner o.l. er det følgende skademeldingskjema du bruker.

Ta bilder og fyll ut skademeldingsskjema

Skjemaet fylles ut på skjerm og lagres med informasjonen du har fylt ut.

Vi anbefaler at du også tar bilder for å dokumentere hva som har skjedd.

Send inn skjema og bilder til oss

Skjema og eventuelle bilder sender du til osloforsikring@opf.no eller direkte til en av våre skadebehandlere. 

Hva skjer videre?

Det er Crawford som behandler alle skader på vegne av oss. De vil gi deg tilbakemelding kort tid etter at du har meldt inn skaden til oss.