Arbeidsstøtte

Tilbake til Info til ansatte

Ansatte som skal gå av med pensjon

Her finner du nyttig informasjon som du kan gi til ansatte som skal gå av med pensjon.

Relevante illustrasjonsbilder/ figurer:

Her er relevante illustrasjonsbilder og figurer som kan brukes i samtale med ansatte: 

1) Alderspensjon eller AFP

Last ned bildet av tabellen her

2) Pensjonspyramiden
Det norske pensjonssystemet er bygd opp av tre hovedformer for pensjonssparing:  

 

Last ned bildet her 

Relevante linker på OPF.no:

Pensjon hos oss

Avtalefestet pensjon (AFP)
(lenke til søknadsskjema, informasjon om inntekt ved siden av etc.) 

Alderspensjon 
(lenke til søknadsskjema, informasjon om inntekt ved siden av etc.) 

Lær deg det norske pensjonssystemet på 1-2-3


Våre kurs