Arbeidsstøtte

Tilbake til Vår pensjonsordning

Generelt om medlemskap

Her kan du lese mer om medlemsskap i vår pensjonsordning.

Hvem er medlem?

Vi leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune*, kommunale foretak, flere av kommunens aksjeselskap og ansatte på sykehus som tidligere ble eid av Oslo kommune.

*Lærere som er ansatt i Oslo kommune er tilknyttet Statens pensjonskasse.


Innmelding

Arbeidsgiver har ansvaret for å melde inn ny medlemmer i pensjonsordningen. Dette gjelder alle som oppfyller våre vilkår for medlemskap.

Her finner du våre vilkår for medlemskap


Pensjonspremie

Det er arbeidsgiver om innbetaler pensjonspremien.


Utmelding

Hvis man slutter i stillingen sin og ikke lenger jobber et sted med medlemskap hos oss, meldes man automatisk ut av pensjonsordningen. Man kan da ha opparbeidet seg pensjonsrettigheter hos oss. Dette kalles oppsatte rettigheter. For å ta ut en oppsatt rett må man ha hatt en samlet tjenestetid i offentlige pensjonsordninger på minimum 3 år.
Les mer om rettigheter til tidligere medlemmer her

Ved opphør av medlemskapet i hos oss, er det ikke muligheter for videre opptjening i pensjonsordningen vår ved egen premiebetaling. Man har imidlertid rett til å tegne en fortsettelsesforsikring (en individuell pensjonsforsikring) uten å avgi helseerklæring.
Les mer om fortsettelsesforsikring her

De som skal fortsette å jobbe i det offentlige, og meldes inn i en annen offentlig tjenestepensjonsordning, vil få medregnet opptjeningstiden sin fra oss videre. Dette er på grunn av overføringsavtalen, en avtale som er inngått mellom alle leverandører av offentlig tjenestepensjon.

Overføringsavtalen sørger for at personer som har vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger får samlet opptjeningstiden sin fra alle ordningene. Den samlede opptjeningstiden blir overført til den siste ordningen man er medlem av. Det er hos denne ordningen man søker og får utbetalt pensjonen sin fra.