Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Ved nyansettelser

Her får du oversikt over hvilket ansvar du har ved nyansettelser. 

Dette må du gjøre i lønnssystemet (for ansatte i Oslo kommune): 

Dette må du informere medlemmet om: 

  • Medlemmet vil om noen måneder få tilsendt et forsikringsbevis fra oss. Her vil vedkommende få informasjon om alle sine rettigheter hos oss. 
  • Medlemmet finner også mye nyttig informasjon på www.opf.no og våre innloggede sider. På Din side får medlemmene våre blant annet full oversikt over opptjeningstiden sin hos oss og aktuelle søknader. Her får de også oversikt over eventuelle utbetalinger, lån eller personalforsikringer. 

Verdt å merke seg:

  • Det kan ta 2-3 måneder fra ansettelsesdato før medlemmet får opp informasjon om seg selv på Din side.
  • Det er også kun ansatte som oppfyller vilkårene våre til medlemsskap som får se opptjeningstiden sin på Din side. Jobber de for eksempel under minstegrensen for innmelding, er de kun forsikret hos oss.