Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Ved dødsfall

Her får du oversikt over hvilket ansvar du har ved dødsfall.

Dette må du gjøre i lønnsystemet (for ansatte i Oslo kommune):

 • Stillingen må sluttmeldes i lønnsystemet. 


Dette må du informere de etterlatte om:

 • Alle ansatte med personalforsikringer hos oss er dekket av vår gruppelivsforsikring.

  Hva dekker forsikringen:
  Gruppelivsforsikringen gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Den gjelder hele døgnet, i hele verden, uavhengig av om man er på jobb eller har fri. 

  Varighet:
  Forsikringen varer frem til den ansatte når stillingens aldersgrense, men ikke etter fylte 67 år. 

  Hvis den ansatte var ufør på dødstidspunktet gjelder følgende: 
  Hvis den ansatte var ufør og hadde fått innvilget arbeidsavklaringpenger eller uføretrygd etter 1. mai 1992, er den ansatte dekket av forsikringen. Forsikringen varer frem til den ansatte når stillingens aldersgrense, men ikke etter fylte 67 år.

  Dette må de etterlatte melde inn til oss: 
  Er dødsfallet forårsaket av en ulykkeshendelse, må melding om dødsfall fylles ut. Skjemaet kan lastes ned her:
  Melding om dødsfall


  Har de etterlatte flere spørsmål om gruppelivsforsikringen, finner de mer informasjon her:
  Gruppelivsforsikring

Dette må du huske å fylle ut: 

 • Før de etterlatte sender inn melding om dødsfall, må du som arbeidsgiver stemple og signere på skjemaet. Grunnen til dette, er at vi trenger en bekreftelse på arbeidsforholdet for å vite at personen er dekket av vår gruppelivsforsikring. 

Verdt å merke seg: 

 • De etterlatte kan også ha rett til etterlattepensjon.

  Når et medlem dør, får vi melding om dette enten fra arbeidsgiver eller fra NAV. Vi undersøker så om avdøde etterlater seg ektefelle og/eller barn og sender de nødvendige søknadspapirer.