Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Permisjonskoder

Skal en av dine ansatte ut i permisjon, er det viktig at du legger inn korrekt permisjonskode i lønnssystemet. 

Slik skal du registrere de ulike formene for permisjon: 

Fødselspermisjon: 

 • Ansatte som tar ut 80 prosent fødselspermisjon skal ikke lenger rapporteres med nedgang i stillingsprosent. Denne gruppen må registreres som nedkomst. Når du har gjort dette er det viktig at du huker av for J.  

 • Ansatte som tar ut 100 prosent fødselspermisjon skal fortsette å stå registrert med 100 prosent stilling i lønnssystemet. 

Annen permisjon: 

 • Ansatte uten rett på opptjeningstid må legges inn med permisjonskode 01.
  Dette betyr at vedkommende ikke vil få opptjeningstiden fra permisjonsperioden medregnet i vår pensjonsordning. Det gjelder følgende:

  1) Ansatte som tar permisjon fra fast stilling for å jobbe i midlertidig stilling.

  2) Ansatte som meldes inn i en annen offentlig tjenestepensjonsordningen i permisjonsperioden. De får opptjeningstiden sin i denne ordningen. 
 • Ansatte med rett på opptjeningstid skal legges inn med permisjonskode 02.
  Dette betyr at vedkommende får opptjeningstiden fra permisjonsperioden medregnet i vår permisjonsordning. Det gjelder følgende: 

  1) Ansatte som kommer tilbake i opprinnelig stilling etter permisjon uten lønn, vil få medregnet inntil 1 år med opptjeningstid.

  2) Ansatte som skal jobbe i det private uten tilknytning til en offentlig tjenestepensjonsordning. De får opptjening hos oss i hele permisjonstiden.