Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Pensjonister som vil jobbe

Her får du oversikt over hvilket ansvar du har hvis en ansatt har gått av med pensjon og skal begynne å jobbe igjen.

Dette må du informere om: 

  • Pensjonister som skal jobbe i en stilling som er tilknyttet Oslo kommune, må få informasjon om ordningen med pensjonistavlønning. Pensjonistavlønning gjelder imidlertid ikke ved AFP mellom 62 og 65 år og AFP etter 65 år med folketrygdberegning. 

    Dette innebærer at man som pensjonist kan jobbe så mye man vil uten at pensjonen fra oss blir redusert.


  • Hvis man ikke engasjeres på pensjonistvilkår, er det viktig at vedkommende informeres om konsekvensen ved å jobbe ved siden av.

    Hvilke inntektsregler som gjelder for den enkelte pensjonist kommer an på hvilken type pensjon de tar ut. Les mer om de aktuelle inntektsreglene her: