Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Ansatte som blir syke i over ett år

Her får du oversikt over hvilket ansvar du har hvis en ansatt blir syk i over ett år.  

Dette må du gjøre i lønnsystemet (for ansatte i Oslo kommune):

  • Varig uførepensjon skal sluttføres i lønnssystemet. Årsaken er at stillingen skal frigis til en annen.
  • Midlertidig uførepensjon skal legges inn med uføregrad i lønnsystemet.
  • Dersom du i påvente av svar fra oss har lagt inn medlemmet med en permisjonskode, er det viktig at du gjør om permisjonskoden til uføregrad så fort søknaden om uførepensjon er innvilget.   

Dette må du fylle ut:

  • Når et medlem skal søke om uførepensjon, er det arbeidsgiver som må starte søkeprosessen ved å fylle ut og sende inn arbeidsgiver sin del av søknadsskjemaet. Dette skjemaet fylles ut digitalt på våre innloggede sider.

    Medlemmet får et varsel fra oss på SMS og e-post når deres del av søknaden kan fylles ut.

    Her finner du en veiledning for utfylling av søknad om uførepensjon

 

Dette må du informere medlemmet om:

Velg kategorien som er aktuell for ditt tilfelle. Her finner du mer informasjon.