Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Ansatte som endrer stilling

Her får du oversikt over hvilket ansvar du har hvis en ansatt skal endre stilling. 

Dette må du informere medlemmet om: 

  • Hvis aldersgrensen til medlemmet endres i forbindelse med den nye stillingen, er det viktig at du gjør medlemmet oppmerksom på konsekvensen av dette. 

  • For å unngå at medlemmet ender opp med en mindre gunstig pensjonsordning enn de har i dagens stilling, er det viktig at det ikke er opphold i tid mellom de to stillingene.

    Dette betyr at det må være direkte overgang mellom de to stillingene. Kun én virkedag mellom to stillinger er nok til at medlemmet går over på ny pensjonsplan. I mange tilfeller innebærer dette at medlemmet ikke lenger er sikret med 70 % av sluttlønnen sin ved full alderspensjon. Med dagens innmeldingsregler utgjør full alderspensjon 67,3 % av sluttlønnen. 

    Det gjelder alle som i dag har en pensjonsordning med en pensjonsprosent på 70 %. Følgende av våre medlemmer har dette: Alle som har vært ansatt i Oslo kommune sammenhengende fra før 1. januar 2012 og ansatte i Sporveien. 

NB!

Det er kun virkedager som har betydning her. Helg og offisielle fridager telles ikke.