Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Ansatte som slutter

Her får du oversikt over hvilket ansvar du har hvis en ansatt slutter.  

Dette må du gjøre i lønnssystemet (for ansatte i Oslo kommune):

 • Her må du i de fleste tilfeller legge inn siste dag med lønn som sluttdato.

  Unntaket er de som har permisjon med lønn. I slike tilfeller skal du legge inn sluttdatoen for permisjon. 

Dette må du informere medlemmet om:

 • Medlemmer som i etterkant vurderer å forlenge arbeidsforholdet sitt, må få informasjon om at dette kan få store konsekvenser for pensjonsplanen deres. Dette gjelder ikke alle medlemmer, kun de som i dag har en pensjonsprosent på 70 % og er født i 1962 eller tidligere. Følgende av våre medlemmer som har en pensjonsprosent på 70 %: Personer som har vært ansatt Oslo kommune sammenhengende fra før 1. januar 2012 og ansatte i Sporveien.

  Hvordan vil det få konsekvenser? Siden det ikke er mulig å endre sluttdato i lønnssystemet etter at dette er lagt inn, må personen meldes inn på nytt for at den nye utmeldingdatoen skal bli registrert. Det kan føre til at medlemmet går over på ny pensjonsplan og ikke lenger er sikret 70 % av sluttlønnen sin i full alderspensjon. Med dagens innmeldingsregler utgjør full alderspensjon 67,3 % av sluttlønnen. 

 • Medlemmer som slutter i stillingen sin og ikke lenger skal jobbe et sted med medlemskap hos oss, vil automatisk bli meldt ut av pensjonsordningen vår.

  De det gjelder vil få tilsendt et pensjonsbevis fra oss. Her får de vite hvilke rettigheter de har opparbeidet seg hos oss og hvordan pensjonen kan tas ut. For å få pensjonsrettigheter fra det offentlige, må de ha hatt en samlet tjenestetid i offentlige pensjonsordninger på et bestemt antall år. Hvor mange år, kommer blant annet på hvilket type pensjon det gjelder.

  Her kan tidligere medlemmer lese mer om sine pensjonsrettigheter: 
  Praktisk informasjon til deg som er tidligere medlem
 • Ved opphør av medlemskapet, er det ikke muligheter for videre opptjening i tjenestepensjonsordningen vår gjennom egen premiebetaling. 

  Medlemmet har imidlertid rett til å tegne en såkalt fortsettelsesforsikring. Dette er en individuell pensjonsforsikring der medlemmet ikke må avgi helseerklæring. Forsikringen inneholder tilsvarende dekninger som pensjonsordningen vår. 

  Her kan medlemmet lese mer om denne forsikringen: 
  Forsettelsesforsikring (pensjon)
 • Medlemmer med personalforsikringer hos oss kan også ha mulighet til å tegne en fortsettelsesforsikring til gruppelivsforsikringen vår. Dette er en forsikring som gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Medlemmet må ikke avgi helseerklæring. 

  Her finner medlemmet søknadsskjema og mer informasjon:

  Forsettelsesforsikring (gruppelivsforsikring)
  Om gruppelivsforsikringen vår

 Dette må du som arbeidsgiver huske å fylle ut: