Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Ansatte som skal gå av med pensjon

Her får du oversikt over hvilket ansvar du har hvis en ansatt skal gå av med pensjon.

Dette må du gjøre i lønnssystemet (for ansatte i Oslo kommune):

 • Alderspensjon og AFP skal sluttmeldes som vanlig i lønnssystemet. Hvis personene skal gå av med delvis pensjon, skal du redusere stillingsprosenten.
 • Det må være direkte overgang fra stillingen sluttmeldes til pensjoneringsdato. Siden man kun kan ta ut pensjon hos oss fra den 1. i måneden, må stillingen sluttmeldes i lønnssystemet den siste virkedagen måneden før. Årsaken er at det må være direkte overgang fra stilling til pensjon.

Dette må du informere den ansatte om:

 • Medlemmer som tar ut AFP kan ikke ta ut pensjon fra NAV ved siden av. 
 • Medlemmer må også søke om alderspensjon i NAV dersom de er over 67 år og ikke har gjort det ennå. Årsaken er at de ikke kan ta ut pensjon fra oss etter fylte 67 år med mindre dette er gjort. 
 • Ansatte som skal gå av med AFP har mulighet til å tegne en fortsettelsesforsikring til gruppelivsforsikringen vår. Dette er en forsikring som gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Medlemmet må ikke avgi helseerklæring. 

  Her finner medlemmet søknadsskjema og mer informasjon:

  Forsettelsesforsikring (gruppelivsforsikring)
  Om gruppelivsforsikringen vår

Dette må du fylle ut: