Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Ansatte som går ut i permisjon

Her får du oversikt over hvilket ansvar du har hvis en ansatt skal ut i permisjon. 

Dette må du gjøre i lønnssystemet (for ansatte i Oslo kommune):

For permisjon uten lønn:  

 • Når en person skal ut i permisjon, må du skrive inn permisjonsgrad og permisjonskode.
 • Når personen er tilbake i jobb, må du fjerne permisjonskode og permisjonsgrad.
 • Ved forlengelse av permisjon, må du legge inn ny dato. 

Lurer du hvilken permisjonskode du skal bruke, kan du lese mer her 

For permisjon med lønn (fødselspermisjon): 

 • Medlemmer som tar ut 80 prosent fødselspermisjon skal ikke lenger rapporteres med nedgang i stillingsprosent. Denne gruppen må registreres som nedkomst. Når du har gjort dette er det viktig at du huker av for J.
 • Medlemmer som tar ut 100 prosent fødselspermisjon skal fortsette å stå registrert med 100 prosent stilling i lønnssystemet. 

Dette må du informere medlemmet om:

 • Medlemmer som planlegger permisjon uten lønn i over ett år, må få vite følgende: Maksimum opptjeningstid ved permisjon uten lønn for et medlem er ett år. Er man lenger ute i permisjon enn dette, vil ikke dette bli medregnet*. 
 • Medlemmer som skal ha permisjon uten lønn i over to år, må få vite følgende: Forsikrede medlemmer som er ute i permisjon uten lønn er kun risikodekket hos oss ved sykdom eller død i inntil to år.
 • Medlemmer som vurderer å gå ned i stilling etter endt permisjon, må få vite følgende: Hvis de får opptjeningstiden fra permisjonsperioden sin medregnet i vår permisjonsordning, bør de unngå å gå ned i stilling etter at de har vært ute i permisjon. Når de kommer tilbake i stilling etter permisjon uten lønn, vil de kun få medregnet den stillingsprosenten som de kommer tilbake i. 

  Her er et eksempel:

  1. januar 2001 ansettes Arne Pedersen i en 100 prosent stilling i kommunen. 

  Fra 1. januar 2017 velger Arne å ta ut 100 prosent permisjon uten lønn.

  Han tar ut permisjon i ett år, frem til 1. januar 2018. 

  Arne går tilbake til den samme stillingen, men velger å kun jobbe 80 prosent ut januar måned. Fra 1. februar 2018 trer Arne tilbake i 100 prosent stilling. 

  Konsekvensen av dette er at Arne kun vil få medregnet opptjeningstid for 80 prosent stilling for hele permisjonsperioden sin i 2017.

*Unntaket er personer er født i 1963 eller senere, og som tar utdanningspermisjon. Hvis du som arbeidsgiver har vurdert utdanningen som relevant for stillingen, får medlemmet full opptjening til alderspensjon for utdanningspermisjon som tas ut etter 1. januar 2020. Dette gjelder selv om medlemmet har permisjon mer enn 1 år.