Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Ansatte som går over fra uførepensjon til AFP

Her får du oversikt over hvilket ansvar du som arbeidsgiver har hvis en ansatt går over fra uførepensjon til AFP.

Dette må du informere medlemmet om:

  • Et av vilkårene for å gå av med AFP er at vedkommende står i stilling. Dette innebærer at den ansatte må friskmeldes før hun kan ta ut AFP.