Arbeidsstøtte

Tilbake til Arbeidsstøtte

Ansatte som blir skadet

Her får du oversikt over hvilket ansvar du har hvis en ansatt blir skadet. 

Dette må du informere den forsikrede om:

  • Skjer det en skade på jobb eller fritid, er det viktig at den ansatte får informasjon om at de må melde inn skaden til oss. 

    Her finner den ansatte skadeskjemaet som gjelder for begge forsikringene:
    Meld skade

Dette må du fylle ut:  

  • Som arbeidsgiver må du undertegne og stemple skademeldingsskjemaet etter at den ansatte har fylt ut dette. 

    Til info: Hensikten med arbeidsgivers signatur er ikke at du som arbeidsgiver skal bekrefte skaden. Arbeidsgivers signatur er kun en bekreftelse til oss på at personen er ansatt i deres virksomhet og dekket av våre forsikringer.