Informasjon om hva det vil si å være medlem hos oss

Dette er en ny og oppdatert versjon av den tidligere brosjyren vår som het "Dine rettigheter". Her har vi valgt å linke til nettsiden vår for å sikre at all informasjon er oppdatert. Denne er aktuell for alle som lurer på hva det vil si å være medlem hos oss. For eksempel kan det være relevant å dele ut til nyansatte.  

Dine rettigheter (PDF)

Informasjon om våre personalforsikringer

Dette er aktuelt for alle ansatte som har sine personalforsikringer hos oss og lurer på hva de er dekket av. 

Personalforsikringer for ansatte (PDF)