Om våre forsikringer

Vi leverer forsikringer til Oslo kommune, kommunale foretak og aksjeselskap eid av kommunen.

Her kan du lese mer om de ulike forsikringene vi leverer.  

 

 

Bygning, innbo og avbrudd

Dette er en forsikring som dekker brann- og eksplosjonsskade, vannskade, naturskade dekket av Norsk Naturskadepool, og skade etter innbrudd, tyveri, ran og hærverk. 

Les mer om forsikringen her 

Motorvogn

Dette er forsikringer som omfatter alle former for motoriserte kjøretøy. Forsikringen består av 

  • ansvarsforsikring (lovpålagt iht. bilansvarsloven)

  • delkasko (brann og tyveri)

Reisende på trikkeperrongen. Rådhuset i bakgrunnen.

Ansvarsforsikring


Dette er en forsikring som kan gi dekning i tilfeller der en bedrift kan bli erstatningsansvarlig ovenfor en tredjepart.

Blant annet leverer vi ansvarsforsikring i forbindelse med skianlegg, damanlegg, trikk og t-bane.  

Les mer om forsikringen her  

 

Kriminalitet og underslag

Dette er en forsikring som dekker noen typer økonomisk kriminalitet begått av ansatte. 

Forsikringen gjelder for eksempel ved underslag. 

Les mer om forsikringen her