Forsikringsselskapet er ansvarlig for alle skader påført kjøretøyet eller en tredje person så lenge skiltene er festet til kjøretøyet og inntil forsikringserklæringen blir trukket tilbake.

Når skal skjemaet fylles ut?

 

Ved kjøp/leasing av ny bil

Ved kjøp/leasing av ny bil på vegne av Oslo kommune er det viktig å melde inn kjøretøyet til oss. Dette er nødvendig for at Statens vegvesen skal kunne utstede vognkort. For å få vognkort er det et krav om at et forsikringsselskap på forhånd har garantert at kjøretøyet er forsikret. 

Ved kjøp av ny bil som skal inkluderes i forsikringen kan bilforhandleren sende inn skjemaet på vegne av kommunen. 

Ved salg av bil eller retur av leasingbil 

Ved salg av bil eller retur av leasingbil er det også viktig at bilen meldes ut av vår forsikringsordning. Virksomheten betaler forsikringspremie helt frem til avregistrering/utmelding og det er derfor viktig at vi får melding så tidlig som mulig etter at kjøretøyet er solgt eller levert tilbake til leasingselskap.

Her kan du laste ned skjemaet

Last ned skjema for inn- og utmelding av kjøretøy


Skjemaet kan fylles ut på skjerm, lagres og sendes som vedlegg i e-post til osloforsikring@opf.no 

Alternativt kan skjemaet sendes per post til: 
Oslo Forsikring AS, 
Postboks 6623 St. Olavs plass,
0129 Oslo.