ORRA-Brann (elektronisk brannbok)

Dette er en elektronisk brannbok som hjelper eiendomsforvaltere med å oppfylle kravene til riskostyring og dokumentasjon av brannvernarbeidet. 
I tillegg til å samle teknisk og organisatorisk infomasjon, er brannboken et nyttig verktøy for planlegging, rapportering og avviksbehandling.

ORRA-Brann gir deg som eiendomsforvalter god oversikt over de enkelte brannobjektene. Du får også opp status for brannvernarbeidet som er gjennomført i de ulike byggene. Her får du oversikt over utførte tiltak og rapportering av feil og mangler.

ORRA-Brann bidrar til en effektiv organisering og synliggjøring av brannvernarbeidet i de enkelte virksomhetene.

Logg på ORRA-Brann

 

ORRA (bygningsdatabase)

Databasen gir deg full oversikt over alle eiendommene til Oslo kommune, både for den forsikrede og den uforsikrede bygningsmassen. Her kan du hente ut ulike rapporter, tariffer og informasjon om hvert enkelt bygg. 

Logg på ORRA