Oslo Forsikring

Vi forsikrer bygninger, motorvogn, og ansvar
på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak og flere av kommunens aksjeselskap.

Blant annet forsikrer vi cirka 3000 bygninger eid av Oslo kommune deriblant Oslo rådhus, Domkirken og Deichmanske bibliotek.

Her finner du alt av relevant informasjon knyttet til vår virksomhet:

Bygningene vi forsikrer

Her finner du ORRA-Brann (elektronisk brannbok) og ORRA (bygningsdatabase).

Les videre

Inn- og utmelding av kjøretøy

Vi forsikrer alle kjøretøy som eies av Oslo kommune. Her kan du melde kommunens kjøretøy inn og ut av forsikringsordningen.

Les videre

Meld skade

Her finner du våre skademeldingsskjemaer. Du får også vite hvordan du går frem når du skal melde inn skade og hva som skjer når du har sendt inn skjemaet ditt.

Les videre

Om våre forsikringer

Vi leverer forsikringer til Oslo kommune, kommunale foretak og aksjeselskap eid av kommunen. Her kan du lese mer om de ulike forsikringene.

Les videre

Skadeforebyggende arbeid

Våre tjenester og produkter innen risikostyring, skadeforebyggende tiltak og risikoavlastning skal bidra til å redusere kundenes risiko- og skadekostnader.

Les videre

Kontakt Oslo Forsikring AS

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt. Her finner du vår kontaktinformasjon.

Les videre