Bedriftskunde

Her finner du informasjon knyttet til deg som er bedriftskunde hos oss

Oslo byskilt.

Som bedriftskunde med pensjonsordning hos oss kan du logge inn på Din virksomhet.  

Her kan du:

  • Motta og sende inn digitale søknader 
  • Rapportere inn lønns-og medlemsdata 
  • Få oversikt over dine ansattes opptjening hos oss

 

Logg inn på Din Virksomhet

Aktuelt nå

Resultat fra første kvartal 2018

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk et konsernresultat på 140 millioner kroner i første kvartal 2018.

Les mer

Store gevinster til kundene våre 

Den høye avkastningen vår har gitt kommunen 150 millioner kroner mer å rutte med i 2018.

Tilsvarende regnestykker kunne vi laget for våre andre kunder. De har alle fått store gevinster som følge av den høye avkastingen vi har hatt de siste fem årene.

Les mer

På god vei mot klimamål

Klimahensyn og bærekraft er en viktig del av vår forvaltningsstrategi, og vi har som mål å redusere CO2-utslippene fra selskapene i aksjeporteføljen vår med 40 prosent innen 2030. 

Målet ble satt i fjor, og allerede nå har vi oppnådd en reduksjon på 34 prosent.

 

Les mer

Enighet om ny offentlig tjenestepensjon

3. mars 2018 ble regjeringen, KS og Spekter enig med LO, YS, Unio og Akademikerne om ny løsning for offentlig tjenestepensjon. 

Også Oslo kommune har fulgt prosessen tett.

 

Les mer