Bedriftskunde

Her finner du informasjon knyttet til deg som er bedriftskunde hos oss

Oslo byskilt.

Som bedriftskunde med pensjonsordning hos oss kan du logge inn på Din virksomhet.  

Her kan du:

  • Motta og sende inn digitale søknader 
  • Rapportere inn lønns-og medlemsdata 
  • Få oversikt over dine ansattes opptjening hos oss

 

Logg inn på Din Virksomhet

Aktuelt nå

Vi har sluttet å sende ut brev om forlengelse av midlertidig uførepensjon

Dette gjelder alle som automatisk får forlengelse på bakgrunn av fortsatt vedtak fra NAV.

Les mer

Oslo Pensjonsforsikring er med å hjelpe norske teknologibedrifter ut i verden

Nylig ble vi investor i et nyetablert investeringsfond som skal investere i norske teknologiselskap.

Les mer

Lavere CO2-utslipp fra OPFs aksjeportefølje 

Her finner du hovedpunktene fra resultatregnskapet for andre kvartal 2017

Les mer

Oslo Pensjonsforsikring er med å skape grønn energi i Europa

Vi er investor i et fond som investerer i miljøvennlig energi. Blant fondets prosjekter er et omfattende vindmølleprosjekt som skal spare miljøet for 700 000 tonn CO2.

Les mer

Nye innmeldingsregler ble vedtatt i bystyret 1. mars

De nye innmeldingsreglene gjelder alle som jobber i Oslo kommune eller i et kommunalt foretak.

Les mer

Pensjonssøknadene våre har nå blitt digitale

Vi har nå digitalisert våre søknader. Dette gjelder søknad om avtalefestet pensjon (AFP), alderspensjon og uførepensjon.

Les mer