Hvem er OPF?

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er et livsforsikringsselskap heleid av Oslo kommune. Selskapet tar hånd om pensjonsordningene innen kommunen, herunder de kommunale foretakene og kommunalt majoritetseideaksjeselskaper. I tillegg omfatter ordningen de som var ansatt ved Oslo kommunes sykehus da Staten overtok eierskapet i 2002.

Pensjonsordningene omfattet ved utgangen av 2014:

  • 30 700 yrkesaktive
  • 35 100 pensjonister
  • 69 700 fratrådte med og uten rettigher (tidligere ansatte)

OPFs forvaltningskapital per 31.12.14 var 75 milliarder kroner og selskapets egenkapital var på 5,7 milliarder kroner.


Mer enn 100 års kompetanse!  
Siden 1902 har vår hovedoppgave vært å sørge for pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. les mer

Vår forretningsidé
Du skal få god informasjon om dine rettigheter og plikter. Som pensjonist skal du få din pensjon korrekt beregnet, og utbetalt til rett tid.

I vår forvaltning av fondsmidler setter vi sikkerhet foran avkastning.

Som en del av fondsforvaltningen tilbyr vi lån til våre medlemmer.

Din pensjonsordning er et viktig supplement til folketrygden..


Etikk
Du skal oppleve oss som tillitsvekkende, ærlige og redelige i samsvar med OPFs etiske retningslinjer.


Kvalitet og service
Vårt arbeid skal kjennetegnes av et høyt faglig nivå. Vi skal være oppdatert på kunnskap og kompetanse.

Vi erkjenner at pensjon er et vanskelig fagområde, men vil gjøre vårt beste for å informere på en lettfattelig måte. For å bedre kunnskapen om pensjon, holder vi også kurs og deltar på informasjonsmøter.

Vi skal ha en rimelig saksbehandlingstid, og vi skal være lett tilgjengelig.
Du kan nå oss på telefon og du kan besøke oss med eller uten avtale.

Oslo Pensjonsforsikring AS så dagens lys i 2001.
Dette var ikke begynnelsen, men fortsettelsen på en 100-årig historie som startet med Akers kommunale pensjonskasse i 1901.

Fra pensjonskasse til livselskap - en kort historisk oversikt:

 År

Historiske navn

1901

Akers kommunale pensjonskasse blir opprettet

1902

Kristiania kommunale pensjonskasse blir opprettet

1925

Hovedstaden skifter navn, og Kristiania pensjonskasse
endrer navn til Oslo kommunale pensjonskasse

1948

Oslo og Aker slås sammen til én kommune, og
Aker kommunale pensjonskasse opphører som aktiv kasse

1992

Aker kommunale pensjonskasse blir fusjonert med
Oslo kommunale pensjonskasse

2001

Oslo kommunale pensjonskasse blir omdannet til aksjeselskap
og får navnet Oslo Pensjonsforsikring AS 

Sist endret: